22 mar The heart Of yoga.

Ett återkommande ämne på min blogg kommer förstås vara ett samtal runt yoga. Jag kommer alltid kalla det med titeln ” The heart Of yoga” för att inspirera dig att söka yogans sanna väsen inom dig. Jag kommer dela med mig av texter och lärare som konstant inspirerar mig.

Idag kommer en text som betyder väldigt mycket för mig. Kanske är det något för er som själva vill bli yogalärare. Texten kommer ifrån min absoluta favorit yoga förebild Mark Whitwell. En lärare som på en gång vid första klassen tog mig under sina vingar. Som blev en vän på distans hela tiden ser till att yogan inspirerar mig.

”Sri T Krishnamacharya sa ” Det ögonblick jag säger att jag ÄR en yogi. Är jag INTE en yogi. ”

Han sa också att vara en guru är inte en identitet utan en funktion.

Det kulturella antagandet att det finns en sådan sak som upplysning skapar det motsatta antagandet, att någon inte är upplyst, inte är ljus, inte är Livet. Det skapar den sociala dynamiken av att ta en kraft och en styrka ifrån någon som faktiskt finns och är överallt, inklusive nutidens andliga dynamik. Det finns fortfarande ingen ram för att se något annat än denna dynamik i denna illusion av lärare och studenter. Så här är en annan tanke eller ram att tänka över …

”Det finns ingen sådan sak som upplysning”

…. det finns bara Yogas delaktighet i den givna verkligheten, den vårdande källan och kraften av alla. Detta ges. Det är varje ens rättfärdighet. Om det finns ett lärarförhållande är det ömsesidig kärlek mellan faktiska vänner. Inte mer än vänner, inte mindre än vänner. Det är inte en hierarki för någon som ”har det” och de som ”inte har” det. Eller vem som kämpar i de godtyckliga metoderna för att försöka ”få det” och mäta sig som vinnare eller förlorare.

Detta problem är särskilt förvirrad där lärare hävdar att de inte är lärare. I Veda var guru inte en identitet alls. Inte en social identitet eller en personlig identitet. Guru var inte där som en social ”sak” utan var helt enkelt kraften hos Moder Naturens omsorg i lokalsamhället. Guru var där för allas moksha, befrielsen av varje person och när det hände var guru-funktionen upplöst. Guru var inte där för sitt eget kontinuitetsnamn eller berömmelse.

Guru har inte anhängare, bara uppriktiga vänskap. Vänner som kommer och går fritt utan process. Livets Veda, Yoga livet handlar bara om förhållande. Gud, Guru gudom, partner, kroppen och hela dess naturliga materiella och immateriella förutsättningar som det beror på. Allt detta härrör i den verkliga verkligheten hos besådd kärlek, där ingen kontemplation eller sökande krävs men den naturliga föreningen av deltagande bara. Vi kan deprogramera oss från de absurda maktstrukturerna som byggde samhället och omedelbart omfamna kraften i kosmos som uppstår med var och en av oss, som ren intelligens, oförstörbar skönhet och fullkomlig inbyggd harmoni hos alla med alla.” Mark Whitwell